Lyrics

0123456789ABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
Pujian
Besarkan Nama Tuhan Pujilah Dia
Penyembahan
BESARKAN NAMA TUHAN PUJILAH DIA
KEMURAHANNYA BESAR TIADA TERKIRA
AKU TAK DAPAT BALAS,
BETAPA BESAR KASIHNYA
OH... MULIAKANLAH NAMANYA

TUHAN YANG AJAIB TUHAN YANG KUASA
TUHAN YANG MENOLONG HIDUPKU HALELUYA
TUHAN YANG AJAIB TUHAN YANG KUASA
JIWAKU DITEBUS OLEHNYA
post by: samuel_manalu