Lyrics

0123456789ABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
Bagaikan Bejana
Bagaikan Bejana
Bagaikan Bejana
BAGAIKAN BEJANA SIAP DIBENTUK
DEMIKIAN HIDUPKU DI TANGAN-MU
DENGAN URAPAN KUASA ROH-MU
KU DIBAHARUI SELALU

JADIKAN KU ALAT DALAM RUMAH-MU
INILAH HIDUPKU DI TANGAN-MU
BENTUKLAH STURUT KEHENDAK-MU
PAKAILAH SESUAI RENCANA-MU

KU MAU S'PERTI MU YESUS
DISEMPURNAKAN S'LALU
DALAM SEG'NAP JALAN KU M
EMULIAKAN NAMA-MU
post by: samuel_manalu